Wie

Joe English, dat is de naam die in 1951 gekozen werd voor onze scoutsgroep. Inmiddels bestaat Joe-English uit een 150-tal leden en een 20-tal leiding, die iedere zondag paraat staan.


Wat

Scouting natuurlijk. We vielen tot voor kort onder het Vlaams Verbond van Katholieke Scouts en Meisjesgidsen, simpelweg VVKSM. In 2007 werd er nagedacht over de nieuwe toekomstvisie; en die resulteerde in een nieuwe naam; Scouts en Gidsen Vlaanderen. De nieuwe naam zal trouwens niet afgekort worden.

Waar en wanneer

We vergaderen elke zondagmiddag van 14u tot 17u in de Krekelstraat 15 in Heusden.

Hoe is onze scouts georganiseerd?

We hebben enerzijds de leiding en anderzijds de leden. Onze leiding zijn allemaal + 18-jarigen (die ook al enkele jaren in de scouts zitten). Ze worden verdeeld over de verschillende takken. Daarbij wordt rekening gehouden met de wensen van de leiding zelf, maar in grote mate ook met de ervaring van de verschillende mensen binnen een bepaalde tak. Zo zullen we er steeds voor zorgen dat er een redelijk evenwicht is tussen jong en oud en mannen en vrouwen.


Onder de leiding wordt de groepsleiding verkozen door de groepsraad. De groepsleiding zijn de verantwoordelijken van de scoutsgroep. De meeste beslissingen worden echter voorgelegd aan de groepsraad (dat zijn alle leiding samen), maar die groepsraden worden bvb voorbereid door de groepsleiding. Andere taken van de groepsleiding zijn het bemiddelen, contactpersoon met de ouders en algemeen coördineren van de scouts, maw zorgen dat alles in goede banen geleid wordt.

Formatie

Voor elke vergadering en na elke vergadering wordt er een formatie gehouden. Alle leden gaan dan per tak staan in een grote rechthoek/vierkant, naast elkaar, te beginnen met de jongste tak. Elke tak heeft zijn specifiek kreet. De leiding van de tak roept als het stil is de naam van de tak en de leden van de tak antwoorden met de kreet. Bij het roepen brengen de leden de linkervoet bij de rechtervoet en terug.


Als alle aanwezige takken dit gedaan hebben roept de groepsleiding de groepsnaam die wordt beantwoordt met: klaar. Bij het einde van de formatie gebeurt hetzelfde, maar laat de groepsleiding de groep inrukken. Mensen die zich afvragen wat het gemompel tijdens de formatie is: bij de formatie op het begin van de vergadering wordt het beloftelied gezongen, bij de formatie op het einde van de vergadering het avondlied. Op het einde van de vergadering wordt de leiding uit respect gegroet met de rechterhand in de lucht (aantal vingers afhankelijk per tak) en wordt de linkerhand geschud.


 • Kapoenen: speel mee
 • Wouters: op zijn best
 • Woudlopers: trouw
 • Jogis: klaar
 • Givers: actie
 • Jin: paraat
 • Joe English: klaar
 • Ingerukt: mars

Uniform

Het uniform is de trots van elke scout. Daarmee uit hij zich als een scout en toont hij ook aan dat hij effectief fier is om in een jeugdbeweging te zitten. Het uniform geldt al sinds jaar en dag als onlosmakelijk verbonden met scouts. Elke oud-scout heeft nog wel ergens zijn/haar das, hemd of hele uniform liggen als aandenken van de (zonder te overdrijven) meest bewogen periode van zijn/haar leven. Vandaar dat ook wij van Joe English deze traditie in ere houden.


Het uniform is verplicht vanaf wouters, dus niet voor kapoenen. Het bestaat uit:


 • een das (aan te kopen bij ons voor €8)
 • een beige scoutshemd (aan te kopen bij de Scoutsshop)
 • een groene korte broek


Scoutstrui, T-shirt, pet, riem, dasring, groene lange broek en andere scoutsartikelen zijn niet verplicht, wel handig en van goeie kwaliteit, maar soms ook wat duur, zeker als je meerdere kinderen hebt.


We hebben ook een eigen scouts T-shirt. Die zijn steeds te koop na elke vergadering in het materiaalkot voor slechts €10. Dit is zeker interessant voor kapoenen en wouters die nog geen uniform hebben.


Aangezien iedereen hetzelfde uniform draagt is het risico om het kwijt te raken, zeker op kamp, zeer groot. Gelieve dan ook te naamtekenen zodat alles aan de rechtmatige eigenaar kan teruggegeven worden.


Vanaf de woudlopers verwachten we dat iedereen in korte broek komt, ook als het iets kouder is. Tenzij het vriest, dan knijpen we een oogje dicht. De warme douche of het warme bad na de vergadering zal dan nog zoveel deugd doen. We spelen trouwens meestal actieve spelletjes zodat de kinderen en ook de leiding zelf zich al spelende opwarmen en we beschikken over een prachtige infrastructuur met dank aan onze VZW. Tegen de koude is een muts veel efficienter, de meeste warmte ontsnapt immers langs het hoofd!!! We kunnen de kinderen niet verplichten natuurlijk, maar we verwachten dat de oudere takken, zoals de givers en de jin het goede voorbeeld geven. De leiding zal dat alvast ook doen.


MOGEN WIJ ER DE NADRUK OP LEGGEN BIJ ALLE LEDEN OM STEEDS IN PERFECT UNIFORM NAAR DE SCOUTSVERGADERINGEN TE KOMEN! WIJ HOPEN OP DE BEREIDWILLIGE OUDERS OM DAARAAN MEE TE WERKEN.


Er is ook een tweedehandskoffer. Daarvoor neem je contact op met Mireille Goeminne via mireillegoeminne@hotmail.com. Je kan er zowel met als voor een uniform terecht. Ouders die oude uniformhemden hebben die bvb te klein zijn voor hun jonge spruiten, kunnen steeds daar terecht met hun (scouts)hemden. Ouders met jonge spruiten die nog een hemd nodig hebben bellen best zo vlug mogelijk, want zoveel 2e hands kledij is er niet.

Kentekens

Op elk uniform horen er kentekens. Het dient om aan te duiden in welke scoutsgroep je zit, wat het jaarthema is, tot welk land je behoort, of je je belofte al hebt gedaan, enz..


De meeste kentekens krijgen jullie van ons op de huisbezoeken, maar als jullie er geen hebben gekregen, mogen jullie het ons uiteraard wel vragen


 1. Het groepslint.Daarop staat de naam van onze scouts en het groepsnummer dat we hebben gekregen van Scouts en Gidsen Vlaanderen (vroeger VVKSM)
 2. Het tak-kenteken.Dit duidt aan in welke tak je zit. Dit moet je dus veranderen als je van tak verhuist. Dit is bvb voor ons gemakkelijk om verloren hemden die niet genaamtekend zijn gemakkelijker thuis te brengen.
  De woudlopers hebben er zo geen, want dat is een tussentak die slechts in enkele scoutsgroepen wordt gebruikt, bvb om (te) grote takken te vermijden.
 3. Het jaarthema-kentenken.Dit veranderd jaarlijks en stelt het jaarthema waarrond de scouts dat jaar werken voor.
 4. Lintje van België Dit is te koop in de scoutsshop en is slechts optioneel, maar als je het op je hemd hangt, doe je dat liefst daar.
 5. Het belofte-teken.Bij de jogis wordt normaalgezien de belofte gedaan. Eens je die hebt gedaan, krijg je van ons zon kenteken en kan je dat op die plaats hangen.
 6. Kenteken van Vlaanderen.Ook dit is slechts optioneel, maar als je het op je hemd hangt, hang het dan liefst daar.
  Eventueel kan je daaronder nog het kenteken van Oost -Vlaanderen hangen, maar dat is eveneens niet verplicht.
 7. Internationaal scoutskenteken.Dit paarse kenteken is te verkrijgen in de scoutsshop. Het duidt aan dat je lid bent van de internationale scoutsbeweging.

Joe English (Schilder)

Joseph Alphonse Marie (Joe) English (Brugge, 5 augustus 1882 Vinkem, 31 augustus 1918) was een Vlaams tekenaar en kunstschilder.


De vader van Joe English was een Ier, die met een Vlaamse vrouw gehuwd was. Joe liet zich tot Belg naturaliseren en werkte nauw samen met Juliaan Devriendt in Antwerpen, een centrum van vervlaamsing (1904-1907).


In 1914 werd hij gemobiliseerd. Vanaf eind 1915 werkte hij als kunstenaar in Veurne, waarbij hij zich ontwikkelde tot prominent frontsoldaat. Hij ontwierp de typische heldenhuldezerkjes voor de Vlaamse gesneuvelden in de Eerste Wereldoorlog, dit uit protest tegen de Waalse overheersing aan het front. Het ontwerp diende als basis voor het IJzermonument in Diksmuide. Joe English heeft ook portretten, religieuze taferelen en rake karikaturen geschilderd.


Hij stierf op 36-jarige leeftijd in het legerhospitaal L’Océn te Vinkem aan een onverzorgde blindedarmontsteking in de nacht van 31 augustus 1918.


Hij werd begraven op de Belgische militaire begraafplaats van Steenkerke. In 1920 vond de eerste Joe English Hulde plaats, die later uitgegroeid is tot de jaarlijks IJzerbedevaart.


Enkele honderden bedevaarders beantwoordden de oproep van een comité om op de eerste zondag van september in Steenkerke-Veurne hulde te brengen aan de in de oorlog gestorven kunstenaar Joe English. Na een eucharistieviering werd op het graf van Joe English een monument onthuld, ontworpen door Karel Lateur, broer van Stijn Streuvels. Dit monumentje staat nu vlakbij de Paxpoort.


In 1930 werd hij bijgezet in de crypte van de IJzertoren.


Door toedoen van zijn vriend Sam De Vriendt worden een aantal olieverfschilderijen en aquarellen, die Veurne tijdens de oorlog voorstellen, permanent in het stadhuis van Veurne tentoongesteld.