Het verzekering- en betalingsformulier

Beste ouders en scouts,

Door het betalen van het lidgeld en het invullen van de inschrijvingsfiche is elk scoutslid
verzekerd tijdens scoutsactiviteiten. Het lidgeld voor onze scouts bedraagt €45. Voor uw
tweede kind betaalt u €2 minder, nl. €43, voor het derde €41, enz… Dit bedrag dient als
betaling voor de verzekering. Ook de vieruurtjes en de werkingskosten zitten hier
inbegrepen.

Het lidgeld dient gestort te worden ten laatste voor 15 oktober op het
rekeningnummer BE91890314226376, met vermelding van naam + achternaam
en tak van het kind.

Wat is verzekerd?

Alle lichamelijke schade aan leden tijdens en op weg van en naar een scouts- en
gidsenactiviteit in binnen en buitenland. Sommige kosten zijn gelimiteerd, maar zulke
kosten zijn eerder uitzonderlijk en de limieten zijn meestal zeer ruim genomen (bvb
kosten voor reddingswerken of zoekwerken, schade aan tandprothesen,…)
Schade voor burgerlijke aansprakelijkheid van scoutsleden tegenover derden.
Zowel lichamelijke schade aan derden (max 12,5 miljoen euro/schadegeval) als
materiële schade (max. 2,5 miljoen/schadegeval) Het is een beetje vergelijkbaar met de
gewone familiale verzekering. Daarbij is ook nog een rechtsbijstandverzekering
ingesloten.

Wat te doen?

Meestal zal het ongeval op de scouts plaatsvinden, maar mocht dit niet het geval zijn kan
u steeds iemand van de groepsleiding contacteren. Er zal een verzekeringsformulier
ingevuld en opgestuurd worden. U zal dan een brief krijgen van de verzekeraar (Ethias)
met verdere uitleg. U zal oa. eerst naar de mutualiteit moeten gaan en een bewijs van
terugbetaling moeten opsturen naar de verzekeraar.
Wij hopen echter dat u dit allemaal nooit nodig heeft en dat uw kind een leuk scoutsjaar
beleeft.
Indien u nog vragen hebt, kan je steeds terecht bij iemand van de groepsleiding of
iemand van de leiding.

Een stevige linker
De groepsleiding.
groepsleiding@joe-english.be